• Δερματολογία - Αφροδισιολογία - Φλεβολογία – Λεμφολογία
    Δρ. Ιωάννα Παντελάκη

Αισθητική Δερματολογία

Αισθητικό Τμήμα

Το τμήμα της αισθητικής ιατρικής προσφέρει υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των αισθητικών αναγκών, με στόχο τη βελτίωση της φυσικής εμφάνισης και ικανοποίηση της εξεταζόμενης.

Υπηρεσίες Αισθητικής Ιατρικής: