• Δερματολογία - Αφροδισιολογία - Φλεβολογία – Λεμφολογία
    Δρ. Ιωάννα Παντελάκη

Σκληροθεραπεία

ΗΣκληροθεραπεία είναι η πρώτη μέθοδος εκλογής που προτείνεται από ιατρικές κοινότητες Ευρώπης και Αμερικής για την αντιμετώπιση των ευρυαγγειών. Στόχος της σκληρυντικής ουσίας είναι αρχικά το ενδοθύλιο των φλεβών που προκαλεί μία μη αναστρέψιμη και εκτεταμένη αλλοίωση αυτού και πιθανόν την ολική κατατστροφή του φλεβικού τοιχώματος.

Μία επιτυχής σκληροθεραπεία οδηγεί σε μία μόνιμη μετατροπή της φλέβας σε μία μορφή ινώδους νήματος, διαδικασία που ονομάζεται σκλήρυνση (1,2,3). Η διαδικασία αυτή της "σύμπτυξης" των φλεβικών τοιχωμάτων χωρίς τη δημιουργία θρόμβου στο εσωτερικό της φλέβας και με την τελική μετατροπή της σε ινώδες νήμα αποτρέπει την επανασηραγγοποίησή της.

  1. Drake LA, Dinehart SM, Goltz Ret al. Guidelines of care for sclerotherapy treatment of varicose and teleangiectatic leg veins. J Am Acad Dermatol 1996; 34: 523-528
  2. Rabe E, Otto J,Schliephake D, Pannier F. Efficacy and safety saphenous vein sclerotherapy using standarised polidocanol foam (ESAF): A randomised controlled multicentre clinical trial. Eur J Vasc Endovasc Surg 2008; 238-245.
  3. Rade E, Pannier F, Gerlach H et al. Leitlinie: Sklerosierungsbehandlungder Varikose. Phlebologie 2008; 37: 27-34.

Μηχανισμός λειτουργίας της σκληροθεραπείας υπό μορφή Αφρού